Perolehan yang tidak mencukupi menyebabkan berbuat kerja-kerja yang terhina.