Pertalian keluarga kerana perhubungan perkahwinan.