Kesukaran tidak pernah menghalangi orang untuk berusaha mencari nafkah hidupnya. serik = jera.