Hidup di dunia adakalanya senang dan adakalanya susah.