Marah bapa kepada anaknya, tidak akan sampai membunuh.