Orang yang pengecut takkan menjadi orang yang berani.