Pendirian yang kukuh, tak mudah berganjak walaupun diugut.