Barang yang sudah ada di dalam tangan, bila suka boleh digunakan.