Sejahat-jahat saudara kandung sendiri, terlebih baik daripada kaum kerabat yang lain.