Adat yang mutlak tidak akan berubah oleh faham (fikiran, aturan dan sebagainya) yang baru.