Dalam keadaan yang serba sukar, segala apa pun diperbuat untuk mengatasinya.