Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada dapat dibaiki, jangan pula dipecahkan).