Sangat sombong, memandang rendah kepada orang lain.