Tidak akan berdaya seseorang itu berbuat lebih daripada kesanggupannya.