Orang muda yang cantik itu akhirnya akan tua juga.