Sangatlah ganjil memandang sesuatu perkara yang dilakukan tidak dengan sewajarnya.