Tingkah laku yang tiada baik menimbulkan anggapan yang jahat.