Sukakan pengetahuan yang baik hendaklah disebarkan seluas-luasnya.