Orang yang sudah terlalu tua, tetapi mahu beristeri atau bersuami juga.