Kalau sudah melanggar undang-undang maka terimalah ganjarannya.