Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Sudah tahu di kain beragi).