Sudah tidak bertenaga lagi; tak dapat berbuat apa-apa lagi.