Sepupu yang berasal daripada satu keturunan. suak = teluk kecil.