Baru hendak mendapat kesenangan, tiba-tiba mendapat bencana pula.