Sesuatu dakwaan hendaklah dengan keterangan dan bukti yang cukup.