Perkara yang satu ada sangkut-pautnya dengan perkara yang lain.