Janji hendaklah ditepati. (Peribahasa lain yang sama makna: Barang yang dikata, itulah kota).