Siapa yang dulu bersuara, dialah yang mengerjakan apa yang disuarakannya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Barang siapa yang berketuk, ialah yang bertelur).