Orang yang berfikiran tertutup dan tidak boleh menerima kemajuan