Orang yang lemah dalam tangan orang yang berkuasa. pengadun = pembuat kuih.