Tidak tahu berfikir sendiri, senantiasa mengikut kemahuan orang lain.