Berlari lekas-lekas kerana ketakutan. polong = hantu; sembur = jampi.