Orang bangsawan yang tidak berpengetahuan dan tiada tahu sopan santun.