Orang yang sangat daif, segala sesuatu mengharapkan pertolongan orang.