Sangat bergembira, sebab bebas daripada kongkongan.