• jeopardy

    apa peribahasa yang sama dengan peribahasa ni?

    • seperti belut pulang ke lumpur