Sangat sombong kerana kekayaan (kemuliaan) yang baru diperolehnya.