Orang yang sebentar-sebentar menengok dan menunjukkan barang yang baru diperolehnya.