Amat banyak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kersik di pulau).