Barang yang tidak berharga tetapi dalam keadaan terdesak terpaksa digunakan juga.