Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh bangkai).

  • perisha

    Thanks. it is amazing that you have all the peribahasa on this website when there are like thousands of them.