Barang yang mudah diperoleh kerana murah atau kerana sudah biasa.

  • liyana

    thanks for that peribahasa