Membuat pekerjaan yang kurang baik, akhirnya akan mendapat malu.