Rupanya salih, tetapi hatinya amat jahat; munafik.