Sesuatu pekerjaan hendaklah ditentukan waktunya, supaya selamat dan sempurna.