Pujuk rayu yang berisi tipu muslihat; perkataan yang keras tetapi mengandung nasihat.