Hendaklah menurut adat istiadat di negeri yang kita tumpangi.