Fikiran yang tiada tetap: sebentar begini, sebentar begitu.