Kecelakaan kecil membawa akibat yang besar; pengetahuan sedikit tetapi cakap besar.