Tidak membeza-bezakan orang kaya dengan orang miskin.